Zašto je SKF dobar izbor

22.02.2019.

SKF kuglični, valjkasti i klizni ležajevi predstavljaju rezultat najvišeg nivoa razvoja. U mnogim slučajevima baš su oni odredili granice standarda, po kojima se ocenjuje vrednost ovakvih proizvoda, pa su time pokrenuli tehnički napredak tehnologije ležaja. Napredna tehnologija, koja se koristi za proizvodnju ležaja, daje proizvodima SKF-a znatne rezerve u radu, a korisniku vidljive uštede kroz duži vek trajanja proizvoda i smanjenu potrošnju energije.

I organizacija prodaje je važan faktor za korisnika usluga i kupaca. Ovlašćeni distributeri SKF-a nisu samo školovani i informisani, oni su uvek pri ruci sa svojim skladištem na kome će se naći dobar deo asortimana ležajeva navedenih u ovom katalogu. Oni su osposobljeni da identifikuju ekvivalente SKF-a za proizvode drugih proizvođača, iz tabela ili korišćenjem kompjutera. Proizvodi SKF-a koji nisu na skladištu, naručuju se iz Centralnog skladišta SKF-a putem direktne kompjuterske veze. Znanje o proizvodima održava se stalno u korak s vremenom na obrazovnim kursevima koje SKF stalno organizuje.

 

Koristiti koncept „Rad bez problema“

 

Oštećenje ležaja može prouzrokovati zastoje u proizvodnji. To može izazvati visoke troškove i gubitke, posebno u visoko vrednim postrojenjima.

 

Koristiti SKF ležajeve

 

Poželjno je da svaki SKF ležaj ima što duži radni vek i da ne stvara nikakve probleme u radu. Velika ulaganja u istraživanje i razvoj omogućuju SKF-u da proizvodi ležajeve najvišeg kvaliteta. Ipak treba naglasiti da samo kvalitet ležaja ne garantuje „Rad bez problema“ jer na vek ležaja utiču i spoljni faktori.

 

Smanjiti rizik

 

Da bi radile ispravno, mašine i sve mehaničke komponente moraju se održavati. Ležajevi ne smeju biti previše stegnuti ili izloženi previsokim temperaturama, a moraju se zaštititi od vlage i nečistoća.

 

Koristiti SKF alate za ugradnju...

 

Metode, a isto tako i alati, koji se koriste za ugradnju ležajeva, moraju biti prilagođeni za taj rad, da se ležajevi ne bi oštetili tokom procesa ugradnje, dakle čak i pre nego što počnu sa radom.

 

...i uređaje za održavanje

 

Da bi postigao dug radni vek, ležaj mora biti pravilno podmazan i održavan, a radni uslovi se moraju stalno kontrolisati. Pravilno održavanje ležajeva neophodno je za dobar rad. SKF-ov koncept „Rad bez problema“ pokazuje, kako se mogu izbeći oštećenja na ležajevima i kako se može maksimalno iskoristiti njihov nosivi potencijal. SKF nudi sveobuhvatni asortiman proizvoda i servis koji obezbeđuje pouzdanu ugradnju i održavanje.

 

Za katalog SKF ležajeva pogledajte ovde ili nas kontaktirajte.