Ko stvarno proizvodi vaše kotrljajuće ležajeve?

01.02.2018.

Upoznajte se sa činjenicama o rastućem problemu falsifkovanja

 

Falsifikovanje kotrljajućih ležajeva

 

Kada plaćate za SKF kvalitet, treba da dobijete SKF kvalitet

 

Ukoliko ne nabavljate originalne SKF kotrljajuće ležajeve i druge  SKF proizvode, rizikujete da dobijete mnogo manje od onoga što plaćate. Ilegalni proizvođači kotrljajućih ležajeva primenjuju razne tehnike ne bi li obmanuli krajnje korisnike i proizvođače opreme.


Neke od njih uključuju:

  • Novi kotrljajući ležajevi slabog kvaliteta se označavaju i etiketiraju lažnim brend obeležjima i pakuju u imitaciju pakovanja koja se čini istovetnom sa onim pravim.
  • Kotrljajući ležajevi se ponovo obrađuju u proizvodnji, a zatim prodaju bez upućivanja na činjenicu da su prerađeni.
  • Veoma stari kotrljajući ležajevi se čiste, poliraju i dostavljaju kupcima ne obaveštavajući ih o tome koliko su stari.


Zahvaljujući današnjim sofsticiranim grafčkim tehnologijama, proizvođači pakovanja širom sveta beskrupulozno proizvode veoma dobre kopije SKF-ovih kutija za proizvode čime se uvećava verovatnoća da ovi falsifkovani kotrljajući ležajevi dospeju u legitimne, zakonite industrijske kanale distribucije.

 

U prošlosti, proizvodnja falsifkata je uglavnom bila prisutna na tržištima u razvoju. Ali danas, takva praksa se dešava i na mestima gde je nekada bila prilično retka. Istina je da se falsifkovani kotrljajući ležajevi pojavljuju praktično svuda gde ima globalnih lanaca nabavke.

 

I oni nisu ograničeni veličinom ili vrstom. Uprkos zapažanju da dominiraju manji, jednostavniji za kopiranje kotrljajući ležajevi za upotrebu u proizvodima automobilske i industrije robe široke potrošnje, falsifkati ležajeva velikih dimenzija su sve češća pojava na industrijskom tržištu rezervnih delova.

 

Umesto da dobijete proizvod vrhunskog kvaliteta, vi u stvari kupujete proizvod slabog kvaliteta za cenu mnogo veću nego što on zaista vredi.

Tipične alatke i oruđe koje se koriste u falsifkatorskim radionicama.

 

Falsifkovana obeležja se obično utiskuju, graviraju na kotrljajuće ležajeve koristeći tehnologiju sito štampe (kao što je na slici)

 

Falsifkovani kotrljajući ležajevi zaplenjeni tokom policijskog pretresa

 

Koliko problema može prouzrokovati falsifikovani proizvod?

 

Čeličana otkriva 1000 falsifkata

 

Podozrevajući da im je trgovac ležajevima isporučio ogromnu količinu falsifkovanih SKF kotrljajućih ležajeva, rukovodstvo čeličane je zatražilo da SKF izvrši inspekciju. Čeličana je prijavila da su, nakon dva do tri sata funkcionisanja, ležajevi koji su zamenili stare tako slabo radili da je tim za održavanje u čeličani bio prinuđen da isključi pogon, ukloni ležajeve i montira stare. Nakon inspekcije više od 1000 sumnjivih kotrljajućih ležajeva, tehničari SKF-a su zaključili da su to u stvari falsifkati čime su pomogli čeličani da spreči da skupa greška ne postane još skuplja.

 

Neplanirano obustavljanje rada u petrohemijskoj fabrici


Za jednog prerađivača petrohemijskih proizvoda, bilo je potrebno urgentno i hitno gašenje postrojenja da bi se otkrilo da su im isporučeni falsifkovani SKF ležajevi.


Nakon samo dva dana upotrebe, jedan od ovih ležajeva je stradao na mestu kritične aplikacije što je izazvalo skupo i neplanirano gašenje celog postrojenja. Nakon potpune analize, SKF je potvrdio da su ležajevi bili falsifkati. U saradnji sa ovlašćenim SKF distributerom, falsifkati su brzo zamenjeni originalnim komponentama.


Vlasnici prekookeanskog broda su otkrili da remont može da pogorša postojeći problem


Nakon samo 14 časova neprekidnog funkcionisanja, generator na palubi prekookeanskog broda je počeo da ispoljava tako ekstremne vibracije da je morao da bude isključen. Pošto je generator upravo remontovan, posada je
smesta postala sumnjičava.


Plašeći se najgoreg, tim za održavanje je uklonio sumnjivi kotrljajući ležaj i poslao ga SKF-u na detaljnu analizu. Analiza ležaja je pokazala da je u pitanju falsifkovani kotrljajući ležaj. Remontovani generator opremljen ovakvim, falsifkovanim, kotrljajućim ležajem radi lošije nego pre remonta.


Šta SKF čini u borbi protiv falsifikovanja?


SKF zauzima apsolutno netolerantan stav prema falsifkovanju. Vredno radimo na tome da suzbijemo falsifkate na tržištu.

  • SKF aktivno pomaže lokalnim policijskim organima u preduzimanju akcija protiv ilegalnih aktivnosti. Uspešni policijski pretresi (racije) i direktno poslovanje krajnjih korisnika sa ovlašćenim distributerima SKF-a, uz podršku lokalne SKF kancelarije u mnogome mogu sprečiti trgovinu falsifkatima.
  • Činimo napore da se uveća svest o postojanju falsifkata i obaveštavamo korisnike o izvorima sigurne nabavke sa gledišta bezbednosti od falsifkata.
  • SKF proizvodi su opremljeni specijalnim obeležjima i oznakama za zaštitu od falsifkata. Obučeno SKF osoblje može da prepozna da li je proizvod zaista SKF ili ne.


Ukoliko imate bilo kakva pitanja, ili sumnje u vezi sa SKF proizvodima ili želite da prijavite sumnjive proizvode i aktivnosti, možete nas kontaktirati.


Možda Vi niste u stanju da prepoznate pravi SKF ležaj ... ali Vaša mašina jeste!


Neki falsif kovani ležajevi toliko liče na originalni proizvod, da ih može razlikovati samo obučeni tehničar. Međutim, slab kvalitet falsif kovanih ležajeva – i rizici koje oni predstavljaju za opremu – mogu se ponekad otkriti nakon samo nekoliko časova upotrebe.

Falsif kovani ležajevi brzo stradaju i prestaju sa funkcionisanjem, često sa katastrofalnim posledicama zaustavljajući proizvodne linije fabrike i umanjujući profit korisnika. Rezultat može da bude velika i skupa šteta na kapitalnoj investicionoj opremi ili povreda operatera mašine i ostalog personala fabrike.

 


Svi predmeti prikazani na ovoj slici su falsif kati.Postarajte se da budete zaštićeni


Imajući u vidu izuzetnu sličnost današnih falsif kata sa originalnim proizvodima, za većinu ljudi je veoma teško da razlikuju pravi SKF proizvod od lažnog. Naša najbolja preporuka da se zaštitite od prevare u kupovini? Nemojte nikada nabavljati svoje SKF kotrljajuće ležajeve (ili ležajeve od bilo kog vrhunskog proizvođača) od neovlašćenih
distributera/trgovaca.


E-lager.rs odnsono naša firma HandlerWest radi isključivo sa originalnim delovima, kupovina na našem sajtu je sigurna.