Šta treba znati kod ugradnje ležajeva

23.04.2019.

Kuglicni lezaj

 

Gde vršiti ugrađivanje ležajeva

 

Ležajeve uvek treba ugrađivati na odgovarajućim radnim površinama, u suvim prostorima, bez prašine. U ležaj nikako ne sme ući metalna strugotina, piljevina, pesak ili korozivne tečnosti. Samo izuzetno, ležajevi se mogu ugrađivati i na otvorenom prostoru. Ako nije moguće prebaciti kompletnu mašinu, onda u odgovarajući prostor treba preneti sklop sa ležajevima, da bi se ugradnja obavila u pogodnim uslovima.

 

Ugradnja ležajeva - priprema

 

Ne samo ležaj, nego i osovina, kućište i druge komponente uležištenja moraju biti čiste. Sve delove treba proveriti uključujući i zaptivke. Treba oboriti ivice, dobro očistiti i blago zauljiti oslone površine kako bi se sprečila oštećenja pri ugradnji. Kod remonta treba očistiti čitavu mašinu, a posebno delove gde se ugrađuju ležajevi.

 

Novi ležajevi:

Originalno upakovani ležajevi dobro su zaštićeni od korozije i treba ih otpakovati neposredno pre ugradnje. Antikorozivno sredstvo kojim su ležajevi premazani ne treba skidati, osim sa unutrašnjeg i spoljašnjeg oboda. Te površine treba očistiti krpom natopljenom petrolejom, a zatim ležaj osušiti čistom krpom koja za sobom ne ostavlja vlakna. U slučaju oštećenog pakovanja, postupati kao sa ležajevima koji su već korišćeni.

 

Korišćeni ležajevi:

Korišćene ležajeve treba pažljivo čistiti pre ponovne ugradnje. Čišćenje može biti hladno ili toplo. Kod hladnog čišćenja ležaj treba potopiti u petrolej ili neki slični rastvarač i zatim ga očistiti četkom. Za vreme pranja prstenove ležaja treba okretati dok se sve površine ne očiste. Potrebne su odvojene kade za pranje i ispiranje. Ležajeve treba zaštititi od nečistoća dok se suše. U slučaju sušenja komprimovanim vazduhom, treba sprečiti rotiranje ležaja. Odmah posle sušenja ležaj treba zaštititi od korozije, npr. Sa LHPT 48. Za toplo čišćenje treba koristiti lako mašinsko ulje zagrejano do 120 °C. Iz sigurnosnih razloga treba koristiti ulje čija je tačka paljenja iznad 250 °C. I ovde treba koristiti odvojene kade za pranje i ispiranje. Tanki sloj ulja koji ostane na ležaju je privremena zaštita od korozije. Vrlo nečiste ležajeve ili one pokrivene stvrdnutim sredstvima za premazivanje ne treba čistiti. Racionalnije je zameniti ih novim. To važi i za obostrano zaptivene ležajeve jer se oni ne mogu pregledati i očistiti bez skidanja zaptivki.

 

Napomena:

Treba koristiti zaštitne rukavice, zbog mogućih alergijskih reakcija kože na petrolejske proizvode. Zagrejano ulje može da izazove požar.

 

Montiranje ležajeva na osovinu

 

Garnitura alata koristi se za brzu, preciznu i pouzdanu ugradnju malih ležajeva. Male ležajeve je moguće ugraditi pomoću odgovarajuće čaure ili cevi koju prethodno treba očistiti. Uvek treba delovati po unutrašnjem prstenu i nikada ne udarati direktno čekićem. Ako imate na raspolaganju mehaničku ili hidrauličnu presu, ona se može koristiti za ugradnju ležajeva malih i srednjih dimenzija. U tom slučaju između ležaja i prese treba ubaciti čauru ili prsten. Srednji i veći ležajevi lakše se ugrađuju, ako se prethodno zagreju na približno 80 °C iznad temperature prostorije. Indukcioni grejači TIH pogodni su za grejanje takvih ležajeva. Posle zagrevanja, ležaj treba što brže ugraditi i sačekati da se ohladi. Treba koristiti zaštitne rukavice kod rukovanja zagrejanim ležajem. Mali i srednji ležajevi sa koničnim otvorom, ugrađuju se uz pomoć navrtke za osiguranje i odgovarajućeg ključa. Za veće ležajeve pogodno je korišćenje hidraulične navrtke, a za vrlo velike ležajeve metoda uljanog ubrizgavanja kada su za dovod ulja na osovini potrebni posebni kanali.

 

Ugradnja ležišta u kućište

 

SKF garnitura alata TMFT 33 može se koristiti za ugradnju malih ležaja u njihova kućišta. U tu svrhu može se koristiti i odgovarajuća čaura ili parče čiste cevi. Alat treba koristiti na spoljašnjem prstenu ležaja i nikada ne udarati čekićem po ležaju. Mehanička ili hidraulična presa može se takođe koristiti. Da bi se u kućište ugradili veći ili veliki ležajevi, često je potrebno zagrejati kućište. Najčešće kućište treba, u stvari, samo malo zagrejati, npr. korišćenjem električne sijalice.

 

Ugradnja cilindrično valjkastih ležajeva

 

Obično se prstenovi cilindrično valjkastih ležajeva montiraju odvojeno. Posle podmazivanja valjčića uljem ili mašću, slobodni prsten i prsten sa kavezom i valjčićima se upare. Osovina ili kućište lagano se zaokreću dok se vrši spajanje. Posebnu pažnju treba obratiti da unutrašnji i spoljašnji prsten ne dođu u kosi položaj. Čaura za ugrađivanje može korisno poslužiti.

 

Ugradnja kugličnih ležaja sa kosim dodirom i konično valjkastih ležaja

 

Ugradnja kugličnih ležajeva sa kosim dodirom i/ili koničnih ležajeva može stvoriti poteškoće. U mnogim slučajevima oni se prethodno moraju podesiti na određenu vrednost unutrašnjeg zazora ili na zadato prednaprezanje. Ako uz mašinu nisu isporučene detaljne instrukcije, treba kontaktirati proizvođača mašine za savet ili se obratiti SKF-u.

 

Montaža ležaja na čauru za pritezanje

 

Čauru treba prethodno navući na osovinu do označene pozicije. To je relativno lako, jer je čaura razrezana pa se može proširiti. Ležaj zatim treba postaviti na čauru, a zatim ga pomoću odgovarajuće navrtke aksijalno pomerati, zavrtanjem te navrtke. Kada se ležaj postavi na pravo mesto ukloni se navrtka i na njeno mesto postavi podloška za osiguranje. Zatim se vrati navrtka i tada se savije odgovarajuće pero podloške za osiguranje i to tako da se to pero nađe u jednom od proreza osiguravajuće navrtke. Za pritezanje navrtke mogu se koristiti kukasti i udarni alati ili komplet ključeva za matice TMHN 7. Ležajevi koji imaju otvor od 50 mm ili više mogu se lako i pouzdano montirati korišćenjem hidraulične navrtke.

 

Ugradnja ležaja na čaure za izvlačenje

 

Čauru za izvlačenje treba postaviti između ležaja i osovine i onda je utisnuti u konični otvor ležaja. Ako se radi o malim ležajevima, to se može učiniti čekićem ili korišćenjem odgovarajuće čaure. Ako osovina ima navoj, veliki ležajevi mogu se lako montirati uz pomoć osiguravajuće navrtke ili hidraulične navrtke. I u tom slučaju korišćenjem metode uljnog ubrizgavanja znatno se smanjuju sile potrebne za ugradnju ležaja.

 

Oštećenja ležaja prouzrokovana pogrešnom ugradnjom

 

Ako nema pravog iskustva ili nema pogodnog alata, ugradnja može često prouzrokovati skraćivanje radnog veka ležaja, kako to pokazuju sledeća tri primera:

 • Ljuštenje kotrljajne staze spoljašnjeg prstena nastalo usled necilindričnosti otvora kućišta. Takve deformacije su česte gde se koriste dvodelna kućišta.
 • Oštećenje izazvano aksijalnim pritiskom koji može nastati usled nedovoljnog aksijalnog prostora za ležaj u kućištu. Na primer, ovakva oštećenja se javljaju kada je ležaj aksijalno fiksiran i ne može da pomeranjem kompenzuje aksijalne dilatacije osovine izazvane temperaturnom razlikom između osovine i kućišta.
 • Kad se ležaj sa preklopom na osovini, navlači na nju udarcima po spoljašnjem prstenu, može doći do oštećenja. Slična oštećenja mogu nastati ako su udarci usmereni na kraj osovine koja nije odgovarajuće oslonjena.

Probni rad

 

Po završetku ugradnje, ležajeve treba podmazati, a zatim izvršiti probni rad da bi se ustanovilo da li ležajevi dobro funkcionišu u radnim uslovima. Tokom ili odmah nakon probnog rada, treba proveriti funkciju i ponašanje zaptivki i sistema za podmazivanje. Ako ležajevi rade u uljnoj kadi treba prekontrolisati nivo ulja. Probni rad vršiti pod delimičnim opterećenjem, a u slučaju velikog raspona radnih brzina, na malim i srednjim brzinama. Ni pod kakvim uslovima ne treba ležajeve puštati u probni rad bez opterećenja.

 

Alati za ugradnju

 

SKF alati za ugradnju pogodni su za tu vrstu posla. SKF zaštitni znak je garancija da su alati odgovarajući za tu namenu i da uvek predstavljaju visokokvalitetni proizvod. Široki asortiman SKF alata i opreme za ležajeve omogućava korišćenje najefikasnijih metoda. Velika je sloboda izbora, jer za svaki tip ili veličinu ležaja i za svaki položaj ugradnje ležaja postoji pravi, prikladni alat i oprema.

 

Mehanički alati

 • TMFT 33 je garnitura alata za ugradnju ležajeva za prečnik otvora od 10 do 50 mm, a spoljašnjeg prečnika od 26 do 110 mm. Uključuje i čekić sa akumulirajućim udarom i ručkom od staklenih vlakana obloženu gumom.
 • Garnitura ključeva za navrtke TMHN 7 koji služe za sigurnosne navrtke i stezne čaure od broja 5 zaključno sa brojem 11.
 • HN kukasti ključevi za sve navrtke i čaure za pritezanje zaključno sa brojem 40.
 • Udarni stezni alati serije 7189 (00), za sve navrtke i čaure za pritezanje do broja 24.

Hidraulični alati

 • HMV hidraulične navrtke za navoje veće od 50 mm.
 • Ručne uljne pumpe 728619 i 729124 za korišćenje sa hidrauličnom navrtkom i SKF metodom uljnog ubrizgavanja.
 • Garnitura hidrauličnog alata 729101 B za uljno ubrizgavanje.
 • Pneumatski pogonjena uljna pumpa THAP za velike zapremine ulja.
 • Fluidi za ugradnju ležajeva LHMF 300 i LHDF 900 fluid za hidraulične navrtke i metodu uljnog ubrizgavanja.
 • Hidraulički pribor koji uključuje: cevi visokog pritiska, spojnice i ventilske čepove, nastavke i manometre.

       Grejači

 • Električna ploča za grejanje 729659 B za male ležajeve i mašinske komponente.
 • TIH indukcijski grejač za male i srednje ležajeve.
 • EAZ električni alat za skidanje ležajeva.
 • Prstenovi za grejanje unutrašnjih prstenova cilindrično valjkastih ležajeva.

Sve detalje alata i grejača koji su gore spomenuti možete pronaći u našem online katalogu