Na šta treba paziti kad se ležaj demontira?

11.06.2019.

Zapamtite sledeće – nikada ne menjajte neoštećeni ležaj ako nije apsolutno neophodno.

 

demontiranje lezaja


Kad se ležaj demontira potrebna je ista pažnja kao kad se ugrađuje. To se odnosi i na oštećene ležajeve, koje posle demontaže treba pregledati, kako bi se otklonio uzrok oštećenja.


Ako ste odlučili da ležaj ipak zadržite i dalje koristite, onda svakako označite koji je njegov deo bio „gore“, „spreda“, itd.

 

Naleganje sa preklopom na osovini


Osovinu prethodno treba ispravno osloniti, tako da ležaj ne bude oštećen od sile koja je neophodna za demontažu. Mali i srednji ležajevimogu se skinuti uz pomoć alata za izvlačenjekojim treba delovati na unutrašnji prsten ležaja. SKF TMBS garnitura za izvlačenje specijalno je razvijena za ovu namenu. Od pomoći će biti i hidraulično vreteno.


Samo u slučajevima kad je nemoguće delovati na unutrašnji prsten, dozvoljeno je izvlačenje preko spoljašnjeg prstena. Za vreme ove operacije vrlo je važno neprekidno okretati spoljašnji prsten, sve dok se ležaj ne izvuče, kako bi sprečili da se komponente ležaja oštete od sile izvlačenja. Korišćenje izvlakača koji se sam centrira smanjuje rizik od oštećenja. SKF nudi široki asortiman alata za izvlačenje sa ili bez hidraulike.


SKF metoda uljnog ubrizgavanja znatno olakšava demontiranje velikih ležajeva sa koničnim otvorom. U ovom slučaju treba obratiti pažnju da dovod i razvod ulja budu na pravom mestu.


Naleganje sa preklopom na kućištu


U mnogim slučajevima moguće je izvući ležaj iz njegovog kućišta, koristeći presu ili izvlakač i čekić, delovanjem po spoljašnjem prstenu. SKF garnitura za ugradnju TMFT 33 može se koristiti za demontažu malih ležajeva.


Kada je naleganje ležaja i kućišta sa preklopom, može se koristiti izbijač i čekić. Mali radijalni kuglični lećajevi mogu se lako i brzo izvaditi SKF kompletom alata TMSC 6.


Naleganje sa preklopom na osovini i kućištu


Ako ležaj nije rastavljiv, preporučuje se izvlačenje ležaja iz kućišta zajedno sa osovinom. Naravno, moguća je istovremena demontaža sa osovine i kućišta.


SKF garnitura izvlakača za ležajeve TMBP 7 se može koristiti za male radijalne kuglične ležajeve. Komplet alata TMBP 20 može se koristiti za veće radijalne kuglične ležajeve, kao i za kuglične ležajeve sa kosim dodirom ali to važi samo za slučaj zamene ležajeva, jer se pri ovoj operaciji kavez uništava.


Ležajevi na steznoj čauri


Demontaža započinje označavanjem pozicije čaure na osovini. Zatim treba ispraviti pero sigurnosne podloške koje sprečava okretanje navrtke, a navrtku otpustiti. Odgovarajući izbijač treba prisloniti na unutrašnji prsten ležaja i to sa spoljašnje strane većeg prečnika čaure i čekićem rastaviti čvrsti spoj ležaja i čaure. Konačno, navrtku treba potpuno odviti, a čauru skinuti sa osovine. Skidanje čaure je jednostavnije ako se odvijačem razrez na čauri raširi.


Šta treba zapamtiti o zaptivkama


Zaptivke su komponente ležajnih sklopova koje imaju zadatak da zadrže maziva u uležištenju i ujedno spreče ulaz nečistoće. Njima zato treba posvetiti posebnu pažnju kod ugradnje, održavanja i popravki.


Ugradnja


Kad se montiraju radijalne zaptivke na osovinu (uljne zaptivke i štitnici) treba voditi računa o sledećem:


• Ivice kućišta trebaju biti oborene i glatke
• Zaptivke treba namazati uljem ili mašću, pre ugradnje;
• Zaptivke se ne smeju ugrađivati u zakošenom položaju
• Osovina na koju naleže zaptivka mora biti glatka bez ogrebotina, korozije i žlebova.
• Ivice osovine moraju biti oborene i glatke

 

Održavanje


Radijalne osovinske zaptivke treba uvek proveravati kod redovnog održavanja, a i kod neplaniranih zastoja. Čim se pokaže i najmanji znak istrošenosti ili ispuštanja maziva, zaptivke treba zameniti. Istrošenost zaptivki možemo prepoznati po tragovima koje one ostavljaju na osovini, a curenje i propuštanje po tragovima maziva.

 

I mazivo nam ukazuje da li zaptivke dobro fukcionišu. Ako mazivo potamni, postane mutno ili ističe teže, to sve znači da je jedna ili više zaptivki istrošeno ili da su oštećene.


Zamena


Kad izvodimo popravke na mašini ili ležaju, zaptivke treba uvek zameniti. Usne nove zaptivke ne smeju raditi na tragovima koje je ostavila stara zaptivka.


To se jednostavno može sprečiti korišćenjem “CR” navlake. Nju treba navući preko oštećene klizne staze i time će osovina biti kao nova za svega nekoliko minuta. Trošak ove intervencije je samo deo troškova koje bi imali da osovinu dovodimo u red klasičnim metodama.


CR navlake su vrlo tanke i omogućavaju korišćenje zaptivki istog prečnika i veličine kao kod originalnog rešenja. Izrađene su od visoko legiranog nerđajućeg čelika. Površina navlake je obrađena bez tragova usmerenosti i često je bolja nego što je bila originalna površina osovine.


Zamena zaptivke ne treba biti samo obična zamena stare novom. Treba se potruditi da se pronađe razlog zašto se stara zaptivka treba zameniti. Na primer:


• Šta je bilo pogrešno ugrađeno,
• Da li je korišćeno pogrešno mazivo ili su aditivi bili drugačiji, ili
• Da li je materijal od kojeg je izrađena zaptivka neprikladan?


Ako radni uslovi postanu teži, ili ako se iz nekog razloga pojača zagađivanje okoline, to može biti razlog da se zamene i poboljšaju zaptivke. Jedan od načina ja da se odaberu zaptivke od materijala koji je otporniji na habanje. Ponekad se može ispred postojeće zaptivke staviti još jedna, iste konstrukcije i vrste, da “pravu” zaptivku zaštiti od dodatnih nečistoća.