Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke i jednoredno cilindrično valjkasti ležajevi

29.08.2019.

Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke


SKF kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke su jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom koji mogu da nose velika aksijalna opterećenja u oba pravca. Nisu pogodni za slučajeve gde preovladavaju radijalna opterećenja.
Ovi ležajevi imaju dvodelni unutrašnji prsten, ugao dodira 35 ° i veliki broj velikih kuglica.

 


Asortiman


Ležajevi sa spoljašnjim prečnikom od 160 mm ili većim, imaju dva žleba za učvršćenje na spoljašnjem prstenu. Pomoću njih se sprečava rotacija spoljašnjeg prstena koji je ugrađen u kućište sa zazorom.

Zavisno od veličine ležaja, širina žlebova je 6,5 do 10,5 mm, visina od 8 do 12,7 mm, a ugao 45°.


Dimenzije


Dimenzije ležajeva su u skladu sa ISO 15-1981.


Tolerancije


Ovi SKF kuglični ležajevi standardno se proizvode u normalnim tolerancijama u skladu sa standardom ISO 492:1994.

 

Unutrašnji zazor


Standardno se proizvode sa normalnim aksijalnim zazorom koji se, zavisno od veličine ležaja, kreće u intervalu između 55 i 200 µm. Neke veličine ležajeva su raspoložive sa manjim ili većim zazorom.

 

Kavezi


Ovi ležajevi imaju mesingani kavez koji je centriran na spoljašnjem prstenu.

 

Dodatne oznake


Kod označavanja SKF kugličnih ležajeva sa dodirom u četiri tačke, najčešće se koriste sledeći sufiksi:


C2 - Unutrašnji aksijalni zazor manji od normalnog
C2L- Unutrašnji aksijalni zazor u donjoj polovini C2 zazora
C3 - Unutrašnji aksijalni zazor veći od normalnog
MA - Mesingani kavez
N2 - Dva žleba za učvršćenje na spoljašnjem prstenu ispod 180 °
N2MA - N2+MA

 

Jednoredno cilindrično valjkasti ležajevi

 

Jednoredno cilindrično valjkasti ležajevi proizvode se u nekoliko različitih izvođenja, koja se međusobno razlikuju po unutrašnjem rasporedu i broju ramena.

 

Sklop kaveza i valjčića je vođen parom ramena na jednom od dva prstena. Taj prsten sa parom ramena, zajedno sa sklopom cilindričnih valjčića i kavezom,čini jedinstvenu celinu, koja se može ugraditi nezavisno od drugog prstena.

To čini ugradnju lakšom, naročito u slučajevima kada se oba prstena ugrađuju sa preklopom.


SKF cilindrično valjkasti ležajevi predstvaljaju vrhunsko dostignuće tehnike. Geometrija dodira između valjčića i kotrljajnih staza znatno je unapređena korišćenjem novog „logaritamskog profila“, koji obezbeđuje ravnomernu raspodelu napona i stvaranje tankog mazivog filma, što olakšava pravilno okretanje valjčića.

 

Optimalno rešenje dodira bokova valjčića i ramena prstena, povećava moć nošenja, a smanjuje radnu temperaturu.

Ova unapređenja daju SKF cilindrično valjkastim ležajevima još veću pouzdanost u radu i manju osetljivost na ugaona odstupanja i ugibe osovine tokom rada.


Asortiman


Cilindrično valjkasti ležajevi tipa NU, N, NJ i NUP su u redovnoj serijskoj proizvodnji. SKF distantni prstenovi se proizvode za neke od ležajeva tipa NU i NJ.


Korišćenje distantnog prstena olakšava ugradnju i demontažu ležaja, a istovremeno omogućava bolje naleganje unutrašnjeg prstena na njegov aksijalni oslonac, posebno kod većih opterećenja.


Dimenzije


Dimenzije ležajeva su u skladu sa ISO 15-1981 standardom, a dimenzije distantnih prstenova su u skladu sa ISO 246-1978.

 

Tolerancije


SKF jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi se proizvode standardno u normalnim tolerancijama, u skladu sa ISO 492:1994 standardom.


Unutrašnji zazor


SKF jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi standardno imaju normalni radijalni zazor. Mnogi od njih mogu se dobiti i u izvođenju sa zazorom C3. Granice radijalnih zazora definisane su standardom ISO 5753:1991.

 

Kavezi


Zavisno od serije ležaja i veličine, SKF jednoredni cilindrično valjkasti ležajevi mogu se dobiti sa:


- Kavezom od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima,
- Presovanim čeličnim kavezom, ili
- Mesinganim kavezom


Neki od ležajeva, koji normalno imaju kavez od poliamida 6,6 mogu se isporučiti sa presovanim čeličnim kavezom. Ležajevi sa kavezom od poliamida 6,6 mogu se koristiti normalno na temperaturama do 120°C.


Dodatne oznake

 

Kod označavanja SKF cilindričnih valjkastih ležajeva, najčešće se koriste sledeći sufiksi:


C2 - Unutrašnji radijalni zazor manji od normalnog
C3 - Unutrašnji radijalni zazor veći od normalnog
E - Optimizirana unutrašnja konstrukcija, više i/ili veći valjčići
EC - Optimizirana unutrašnja konstrukcija, više i/ili veći valjčići sa poboljšanom geometrijom dodira valjčića i ramena
ECJ - EC+J
ECM - EC+M
ECMA - EC+MA
ECMB - EC+MB
ECML - EC+ML
ECMP - EC+MP
ECP - EC+P
J - Presovani čelični kavez
M - Mesingani kavez, dvodelni, obrađen rezanjem, centriran sa valjčićima
MA - Mesingani kavez, obrađen rezanjem, dvodelni, vođen spoljašnjim prstenom
MB - Mesingani kavez, obrađen rezanjem, dvodelni, vođen unutrašnjim prstenom
ML - Mesingani kavez prozorskog tipa sa optimiziranom geometrijom, vođen unutrašnjim ili spoljašnjim prstenom
MP - Mesingani kavez prozorskog tipa (sa probijenim, ili glodanim žepovima), vođen unutrašnjim ili spoljašnjim prstenom
P - Kavez od poliamida 6,6 ojačan staklenim vlaknima