Papirna industrija – efikasnost troškova kao rezultat savremene tehnologije

2021-08-02

Industrija papira i celuloze kategorisana je kao jedna od najvećih u svetu. Prodaja ležajeva koji su kvalitetni, inovativni i isplativi, ima veliki značaj za ostvarenje efikasnosti procesa proizvodnje i besprekorno funkcionisanje mašina. Papirna industrija Srbija posebno je značajan segment koji obuhvata veliki broj raznovrsnih proizvoda, vrlo produktivnih namena. Uprkos visokim svetskim dobicima u operativnoj zaradi i obimu proizvodnje, papirna industrija svuda u svetu se preoblikovala za potrebe nekoliko megatrendova, kao što su: globalizacija, ekologizacija, digitalizacija i elektronska trgovina.

Saznaj više

Poljoprivreda – maksimum rezultata uz ekološki zasnovane skf ležajeve

2021-07-23

Ležajevi za poljoprivredu imaju veliku ulogu u unapređivanju funkcionisanja spektra delatnosti. Koliko god uzgoj kultura zavisio od spoljašnjih faktora i uslova, toliko i kvalitet mašina i trajnost njenih delova ima krucijalan značaj za uspešnost rezultata. Veličina, nadmorska visina, lokacija, struktura tla i klima čine svako tlo jedinstvenim. Ujedno, svako tlo podnosi izazovne pritiske, kao i oprema. To su najčešće: blato, prašina, nagle promene temperatura, vlaga, kiša i sneg. Pored svega, tu su i različite hemikalije, dugi periodi neaktivnosti i sezona intenzivnog rada. Prodaja lagera ima veliku ulogu u stvaranja otpornosti kod mašina na sve navedene uticaje.

Saznaj više

Kombinovani igličasti ležajevi

2021-06-03

Kombinovani igličasti ležajevi su radijalni igličasti ležajevi, u kombinaciji sa kugličnim ili valjkastim aksijalnim ležajem. Oni mogu da nose radijalna i aksijalna opterećenja i omogućavaju formiranje uležištenja sa najmanjim zauzetim radijalnim prostorom. Ovi ležajevi su pogodni kada se klizna podloška ne može primeniti za nošenje aksijalnog opterećenja, a raspoloživi prostor je nedovoljan za ugradnju nekog drugog ležaja.

 

Svi SKF kombinovani igličasti ležajevi imaju žleb po obodu i jedan otvor za podmazivanje na spoljašnjem prstenu radijalnog ležaja.

Saznaj više

Kuglični i igličasti aksijalni ležajevi

2021-05-12

Kuglični aksijalni ležajevi se proizvode kao jednostrano i kao dvostrano nosivi. Dozvoljavaju samo aksijalne sile, ali se zato mogu koristiti i kod relativno velikih brzina. Ovi ležajevi su rastavljivi. Njihova ugradnja je jednostavna, jer se različite komponente ležaja osovinski prsten, prsten kućišta i sklop kuglica i kaveza) mogu ugrađivati odvojeno.

 

Prednosti SKF aksijalnih ležajeva dolaze od:

  • Visoke radne tečnosti
  • Velike nosivosti
Saznaj više

Bačvasti i konični ležajevi

2021-05-05

Bačvasti ležajevi su samopodesivi, pa su stoga neosetljivi na ugaona odstupanja osovine u odnosu na kućište ili na ugibanje osovine. Po tome su slični sa samopodesivim kugličnim ležajevima, ali im je nosivost znatno veća i u radijalnom i u aksijalnom pravcu. Bačvasti ležajevi su generalno ležajevi pogodni za primenu kod velikih opterećenja.

 

SKF bačvasti ležajevi sadrže veliki broj dugih, simetričnih valjaka većeg prečnika i zato mogu nositi i ekstremno velika opterećenja. Njihova unutrašnja geometrija je vrhunsko dostignuće tehnike. Neke jedinstvene osobine, kao što je plivajući prsten za vođenje, poseban oblik kotrljajnih staza sa optimalnom nosećom geometrijom, omogućavaju SKF bačvastim ležajevima:

  • Rad na niskim temperaturama i relativno velikim brzinama.
  • Nošenje relativno velikih aksijalnih opterećenja.
  • Duži radni vek
Saznaj više

Kako ispravno podmazivati ležajeve

2021-04-13

Osnovni razlog korišćenja sredstava za podmazivanje je sprečavanje direktnog kontakta između kotrljajnih elemenata, kotrljajnih staza i kaveza, a sve u cilju svođenja trenja i habanja na najmanju moguću meru. Mazivo takođe, treba da zaštiti površine ležaja od korozije. Uz to, mast se često koristi za poboljšanje zaptivanja, a ulje za odvod toplote sa mesta uležištenja (cirkulirajuće ulje).

 

Izbor određenog maziva i metode podmazivanja zavisi od radnih uslova, ali ga često određuju i posebni uslovi podmazivanja okolnih komponenti mašine. I drugi faktori okoline kao što su: prašina, mlaz vode, kondenzacija ili agresivna sredstva, položaj osovine (horizontalna ili uspravna) imaju svoju ulogu. Maziva moraju biti kompatibilna sa materijalom kaveza ležaja i svih zaptivki. 

Saznaj više