Kako ispravno podmazivati ležajeve

2021-04-13

Osnovni razlog korišćenja sredstava za podmazivanje je sprečavanje direktnog kontakta između kotrljajnih elemenata, kotrljajnih staza i kaveza, a sve u cilju svođenja trenja i habanja na najmanju moguću meru. Mazivo takođe, treba da zaštiti površine ležaja od korozije. Uz to, mast se često koristi za poboljšanje zaptivanja, a ulje za odvod toplote sa mesta uležištenja (cirkulirajuće ulje).

 

Izbor određenog maziva i metode podmazivanja zavisi od radnih uslova, ali ga često određuju i posebni uslovi podmazivanja okolnih komponenti mašine. I drugi faktori okoline kao što su: prašina, mlaz vode, kondenzacija ili agresivna sredstva, položaj osovine (horizontalna ili uspravna) imaju svoju ulogu. Maziva moraju biti kompatibilna sa materijalom kaveza ležaja i svih zaptivki. 

Saznaj više

Kako pronaći pravi ležaj za zamenu

2021-04-06

Ako je ugrađeni ležaj SKF-ov, oznaka na proizvodu daje tačnu i dovoljnu informaciju. Ako se radi o ležaju drugog proizvođača, ovlašćeni SKF distributeri mogu da pruže potrebnu pomoć. Oni daju informacije o zamenjivosti koje su najčešće podržane odgovarajućim SKF kompjuterskim programom. Shodno tome, dobićete SKF proizvod istog tipa, a to znači da ćete imati vrhunsku zamenu.

 

 

Saznaj više

Prehrambena industrija – sektor koji su unapredili novi SKF ležajevi

2021-03-30

Sektor koji je vrlo razvijen, poznat i značaj širom sveta, jeste prehrambena industrija. Velika unapređenja u pogledu kvaliteta procesa proizvodnje dobijena su kada su se kreirali novi skf ležajevi. Katalog širokog asortimana pronašli smo za vas u fantastičnoj E-lager ponudi, koja je unapredila standardne lagere. Veliki broj nedostataka proizvoda prepoznala je i Svetska zdravstvena organizacija, a kao jedan od razloga navedeni su i nekvalitetni i neodgovarajući ležajevi. Kako bi se otklonili njihovi nedostaci, vršila su se obimna podmazivanja, što je rezultiralo pojavom otežanog čišćenja i održavanja mašina. Sve navedeno, uticalo je na smanjenje kvaliteta proizvoda i pojavu stranih materija.

Saznaj više

Metalska industrija – prodaja lagera koji uvek daju konkurentnost

2021-03-23

Industrija koja treba da izdrži mnogo različitih opterećenja, kao i da se izbori sa ekstremnim radnim uslovima, a da ujedno obezbedi konkurentnost, jeste metalska. Sve to, moguće je kada ima kvalitetne delove mašina, kao što su ležajevi. Prodaja najsavremenijih lagera, svrstanih u bogatu online ponudu, vrši se od strane E-lager shop-a. Malo industrija se može izboriti sa ekstremnim i teškim radnim uslovima, kao što su: ekstremne temperature i brzine, abrazivna prašina, velika i stalna udarna opterećenja, zatim agresivne hemikalije i visoka vlažnost. Sve to, svakodnevnica je u čeličanama i drugim metalurškim pogonima, koji su deo metalske industrije. Prodaja ležajeva koji će olakšati rad svakog pogona metalske industrije, danas se u velikoj meri vrši i putem interneta.

Saznaj više

Građevinska industrija – prodaja ležajeva za pun kapacitet mašina

2021-03-17

Sektor građevinarstva, veoma je značajan za realizaciju investicionih planova i stvaranje novih objekata različitih namena. Kako bi se uspešno sprovodile aktivnosti, u okviru građevinske industrije postoji veliki broj mašina, vozila, uređaja i alata, a ključni deo jesu ležajevi. Prodaja najkvalitetnijih lagera, odnosno ležajeva, vrlo je zapažena od strane našeg E-lager shop-a, u čijem asortimanu se nalaze različite vrste proizvoda, renomiranih proizvođača, kao što je to prodaja ležajeva SKF brenda.

Saznaj više

Upravljanje materijalima – efikasnost u kojoj je bitna prodaja ležajeva

2021-01-21

Element koji u velikoj meri utiče na ukupnu efikasnost proizvodnje jesu ležajevi. Prodaja kvalitetnih ležajeva učiniće da svaka proizvodnja i industrija odlično funkcioniše u svim svojim fazama i segmentima. Jedno od veoma bitnih pitanja u vezi sa funkcionisanjem kompanija, jeste i na koji način upravljaju materijalima. To pitanje je značajno kako sa aspekta proizvodnje i dostizanja efikasnosti, tako i sa stanovišta poštovanja ekoloških standarda. Mnogo je razloga zbog kojih je prodaja ležajeva veoma razvijena u svim delovima sveta.

Saznaj više