Precizni jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom

14.01.2022.

Ovi SKF ležajevi su nerastavljivi, a njihova unutrašnja geometrija je najviši domet savremene tehnologije izrade ležajeva za glavna vretena alatnih mašina. Imaju mali ugao dodira i vrlo laki kavez od veštačkih smola sa velikim brojem kuglica. Samo jedan prsten ima sniženo rame. Na osnovu prethodnog, ostvarene su sledeće prednosti:

  • Vrlo velika nosivost i krutost
  • Vrlo veliki brojevi obrtaja
  • Mali otpori trenja i malo grejanje
     

Asortiman


SKF precizni jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom izrađuju se u seriji 719, 70 i 72, sa uglom dodira od 15⁰ (sufiks C), 30⁰ (sufiks A), 20 (sufiks AB), 25⁰ (sufiks AC), 40 (sufiks B). Veći ugao dodira koristi se kada je potrebna aksijalna krutost i velika aksijalna nosivost. Proveriti mogućnost isporuke.


SKF precizni kuglični ležajevi sa kosim dodirom sa proizvode kao „univerzalni“ ležajevi za ugradnju u paru. Uparuju se pre isporuke. Po ugradnji licem-na-lice ili leđa-na-leđa, blago su prednapregnuti (sufiks GA). Kod naručivanja, navodi se broj ležajeva, a ne broj parova.


Dimenzije


Jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom, koji se navode u tabelama koje slede su u skladu sa ISO 15-1981.


Tolerancija


SKF precizni jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom proizvode se standardno po klasi tolerancije P4A što odgovara ISO 492:1994 klasa 4, ali je redovna tačnost bolja od klase 4.


Kavezi


SKF precizni jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom imaju kavez od mašinski obrađene ojačane fenolske smole, centriran na spoljašnjem prstenu.


Dodatne oznake


Dodatne oznake koje SKF koristi za svoje precizne jednoredne kuglične ležajeve sa kosim dodirom objašnjene su daljem tekstu.

Primeri i primenljive opcije za jednoredne kuglične ležajeve sa ugaonim kontaktom su dati u nastavku.


1. Prefiksi

2. Osnovna oznaka

3. Sufiksi – unutrašnji dizajn

 

C – Ugao dodira 15⁰
A – Ugao dodira 30⁰
AB – Ugao dodira 20⁰
AC – Ugao dodira 25⁰
B – Ugao dodira 40⁰
E – Optimizovan unutrašnji dizajn


4. Sufiksi – spoljašnji dizajn

 

N1 – Jedan prorez za lociranje, na jednoj strani spoljnog prstena

CA – ležaj za univerzalno podudaranje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju aksijalni unutrašnji zazor manji od normalnog (CB).

CB – ležaj za univerzalno usklađivanje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju normalan aksijalni unutrašnji zazor.

CC – ležaj za univerzalno usklađivanje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju aksijalni unutrašnji zazor veći od normalnog (CB).

G – Ležaj za univerzalno podudaranje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju aksijalni unutrašnji zazor.


GA – ležaj za univerzalno podudaranje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju lagano predopterećenje.


GB – Ležaj za univerzalno usklađivanje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju umereno prednaprezanje.


GC – Ležaj za univerzalno usklađivanje. Dva ležaja postavljena jedan uz drugi ili licem u lice imaju veliko prednaprezanje.


-2RZ – Beskontaktna zaptivka, NBR, sa obe strane


5. Sufiksi – Dizajn kaveza


F – Obrađen čelični kavez, centriran kuglom

J – Štancani čelični kavez, centriran kuglom

M – Mašinski obrađeni mesingani kavez, centriran kuglom; različiti dizajni su identifikovani brojem iza M, npr. M2

MB – Mašinski obrađen mesingani kavez, centriran unutrašnji prsten

P PA66 – kavez ojačan staklenim vlaknima, centriran kuglom

PH PEEК – kavez ojačan staklenim vlaknima, centriran kuglom

Y – Кavez od štancanog mesinga, centriran kuglom

 

6.1. Sufiksi – materijali, termička obrada

6.2. Sufiksi – tačnost, predopterećenje, tihi rad

 

P5 – Dimenzionalne i geometrijske tolerancije (tolerancije na istezanje i orijentaciju) na klasu P5

P6 – Dimenzionalne i geometrijske tolerancije (tolerancije na istezanje) do klase P6


6.3. Sufiksi – setovi ležajeva, podudarni ležajevi


DB – Dva ležaja usklađena za montažu leđa-to-leđa


DF – Dva ležaja prilagođena za montažu licem u lice


DT – Dva ležaja prilagođena za montažu u tandemu