Valjkasti ležajevi - primena

25.03.2019.

Valjkasti lezajevi su tip ležaja koji kao kotrljajna tela koriste cilindre (valjke) kako bi održali odvajanje između pokretnih delova ležaja (za razliku od kugličnih ležajeva koji koriste lopte (kuglice) kao elemente za valjanje/kotrljanje). Namena valjkastog ležaja je smanjenje rotacionog trenja i radijalno i aksijalno opterećenje. U poređenju sa kugličnim ležajevima, valjkasti lezajevi mogu podržati teška radijalna opterećenja i ograničena aksijalna opterećenja (paralelno sa osovinom). Oni mogu raditi sa umerenim i velikim brzinama (iako su maksimalne brzine obično ispod najvećih brzina kugličnih ležajeva). U principu, valjkasti lezajevi nude veće nosivosti od kugličnih ležajeva iste veličine.


Prodaja lezajeva ovog tipa izuzetno je visoko, s obzirom na široku primenu ovih proizvoda. Počev od automobilske industrije i motornih vozila (točkovi - najbolji primer upotrebe valjkastih ležajeva), preko poljoprivredne, građevinske i rudarske opreme pa sve do raznih propelera, turbina, ali i robota.

 

valjkasti lezajevi

 

Postoji pet osnovnih tipova valjkastih ležajeva:


Cilindrično-valjkasti ležajevi mogu da podnesu velika radijalna opterećenja i umerena aksijalna opterećenja. Oni sadrže valjke koji su cilindrično oblikovani, ali su krunisani ili na kraju oslobađeni da smanjuju koncentracije napona. Cilindrični valjkasti ležajevi su slični u izvedbi igličastim valjkastim ležajevima, ali dimenzije prečnika i dužine valjka su bliže u veličini.


Sferno-valjkasti ležajevi (buričasti) su samoravnajući, dvostruki, kombinovani radijalni i potisni ležajevi. Oni koriste sferni ili krunisani valjak kao element za kotrljanje.


Konusno-valjkasti ležajevi se sastoje od unutrašnjeg prstena (konusa), spoljašnjeg prstena (čaše), kaveza i valjaka, koji su profilisani da ravnomerno raspoređuju teret preko valjka. Tokom rada, valjkasti lezajevi stvaraju linijski kontakt između elementa za valjanje i staze po kojoj se taj element kreće, distribuirajući opterećenja preko veće površine.

 

Igličasti valjkasti ležajevi su vrsta cilindričnog valjkastog ležaja gdje je dužina valjka znatno veća od njegovog prečnika. Igličasti valjkasti lezajevi su dizajnirani za radijalno opterećenje, poželjno, manjeg intenziteta.


Potisni ležajevi su dizajnirani za čista potisna opterećenja, a mogu raditi i kada ima radijalnog opterećenja. Ova vrsta valjkastih ležajeva koristi kao kotrljajna tela iste valjke koje koriste i druge vrste valjkastih ležajeva.


Na našem sajtu možete pronaći sve vrste delatnosti pomenutih ležajeva, a ako se dvoumite koji su vam potrebni lezajevi, katalog svih proizvoda je, takođe, dostupan.

 

Komponente valjkastih ležajeva

 

Valjkasti lezajevi radijalnog tipa (cilindrični, konusni, sferni i igličasti) se sastoje od četiri osnovne komponente - unutrašnjeg prstena, spoljašnjeg prstena, valjaka i kaveza (držač valjaka). Pod normalnim uslovima rada, nosači prstena i valjak nose opterećenje dok je funkcija kaveza da zadržava valjke na konusu.


Kao i radijalni valjkasti lezajevi, valjkasti potisni ležajevi se takođe sastoje od dva prstena, valjaka i kaveza (držač valjaka). Međutim, umesto unutrašnjeg i spoljašnjeg prstena koncentričnog prema osi rotacije, oni imaju dva prstena koja su potporna podloška sa obe strane valjka.

 

Dimenzije valjkastih ležajeva 


Važne dimenzije koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja ležajeva su:


Unutrašnjost (šupljina) - Industrija ležajeva koristi standardni sistem brojčanih oznaka za radijalne ležajeve sa metričkim prečnicima. Za šupljine oznake veličine 04 i više - pomnožite sa 5 da biste dobili šupljinu u milimetrima. Ako je šupljina šestougaonog oblika, ovo se odnosi na dimenziju preko ravnih delova. Ukoliko je šupljina zakrivljena, ovo se odnosi na manji prečnik.


Spoljašnji prečnik - spoljašnji prečnik ležaja uključuje kućište ukoliko je ležaj sa kućištem, ali isključuje prirubnicu ako je ležaj sa prirubnicom. Širina spoljašnjeg prstena je, zapravo, ukupna spoljašnja širina ležaja.


Ukupna širina - Ukupna širina ležaja ili ležajnog sklopa uključuje i bravu za zaključavanje, ako je prisutna.

 

Operativne specifikacije

 

Važne operativne specifikacije koje treba uzeti u obzir prilikom pretraživanja ležajeva uključuju nominalnu brzinu, dinamičko aksijalno ili potisno opterećenje i dinamičko radijalno opterećenje.


Nominalni broj obrtaja ležajeva koji za podmazivanje koriste maziva je manji nego kod ležajeva koji za podmazivanje koriste ulja.


Statičko aksijalno ili potisno opterećenje je maksimalno opterećenje koje ležaj može da izdrži paralelno sa osom rotacije bez prekomerne, trajne deformacije.


Statično radijalno opterećenje je maksimalno radijalno opterećenje koje ležaj može da izdrži bez prekomerne trajne deformacije.


Dinamičko aksijalno ili potisno opterećenje je izračunato konstantno aksijalno opterećenje, koje grupa istih ležajeva sa stacionarnim spoljašnjim prstenovima može teoretski izdržati za životni vek od milion rotacija unutrašnjeg prstena.


Dinamičko radijalno opterečenje je izračunato konstantno radijalno opterećenje, koje grupa istih ležajeva sa stacionarnim spoljašnjim prstenovima može teoretski izdržati za životni vek od milion rotacija unutrašnjeg prstena.


Na sajtu e-lager.rs vrši se prodaja lezajeva svih vrsta, a ukoliko niste baš sigurni koji su vam potrebni lezajevi, katalog svih proizvoda, takođe, možete pronaći kod nas. Nudimo širok asortiman visokokvalitetnih proizvoda SKF brenda, čiji smo zvanični distributeri, a vi se i sami uverite zašto smo najbolji.