Cilindrično valjkasti ležajevi bez kaveza i igličasti ležajevi bez unutrašnje košuljice

17.10.2019.

Cilindrično valjkasti ležajevi bez kaveza


Ovaj tip cilindrično valjkastih ležajeva izrađuje se bez kaveza, pa stoga imaju maksimalno mogući broj valjčića, čime se dobija kompaktni ležajni sklop („full complement cylindrical roller bearing“), koji može nositi vrlo velika opterećenja. Zbog posebnih kinematiskih uslova, takvi ležajevi ne mogu raditi na velikim brzinama, kao odgovarajući ležajevi sa kavezom.

 


SKF cilindrično valjkasti ležajevi bez kaveza imaju istu optimalnu unutrašnju geometriju , kao i ležajevi sa kavezom. Logaritamski dodirni profil između valjčića i kotrljajne staze tako je izveden, da ravnomerno raspoređuje kontaktne napone.


Precizno obrađena površina svih komponenti ležaja omogućava stvaranje tankog mazivog filma i znatno koriguje uslove u kojima valjčići rade. „Otvorena“ ramena doprinose stvaranju povoljnih uslova dodira valjčića i ramena prstena. Prednosti ovakvog rešenja ležaja su sledeće:


- Visoka nosivost radijalnih i aksijalnih opterećenja
- Povezana pouzdanost u radu, i
- Dug radni vek

 

Asortiman

 

Razlikujemo jednoredne i dvoredne cilindrično valjkaste ležajeve bez kaveza.


Jednoredni ležajevi pripadaju seriji NCF 29 V. Ležajevi te serije imaju dva ramena na unutrašnjem i jedno rame na spoljašnjem prstenu. Osigurač na strani spoljašnjeg prstena gde nema ramena, sprečava rastavljanje ležaja.


I dvoredni ležajevi serije NNF 50 su deo ovog SKF asortimana standardnih ležajeva. Oni imaju dvodelni unutrašnji prsten, čija su dva dela povezana jednim sigurnosnim prstenom. Spoljašnji prsten ima u sredini na unutrašnjem prečniku jedno centralno rame, a na spoljašnjem prečniku dva žleba za uskočni prsten. Ležajevi su zatvoreni na obe strane i napunjeni litijumskom mašću, što ih čini otpornim na koroziju.


Maksimalna radna temperatura određena je materijalom zaptivke, pa se ležaj može koristiti u intervalu od -40 °C do +80 °C. Pod određenim uslovima ovi NNF ležajevi ne zahtevaju dodatno održavanje. Ipak, ukoliko rade u posebno nepovoljnim uslovima sa puno vlage, ili u okolini koja je zagađena, neophodno je periodično podmazivanje.

 

I drugi jednoredni i dvoredni cilindrično valjkasti ležajevi bez kaveza, mogu se dobiti od SKF-a. Dodatne informacije na zahtev.

 

Dimenzije


Dimenzije ležajeva su u skladu sa standardom ISO 15-1981.
Širina spoljašnjeg prstena serije NNF 50 je izuzetak, jer je za 1mm uži od unutrašnjeg prstena.

 

Tolerancije


SKF cilindrično valjkasti ležajevi bez kaveza se proizvode standardno u normalnim tolerancijama, koje odgovaraju ISO 492:1994 standardu.


Unutrašnji zazor


SKF cilindrično valjkasti ležajevi bez kaveza standardno se proizvode sa normalnim unutrašnjim radijalnim zazorom. Po zahtevu, mogu se isporučiti sa većim zazorom C3. Pre narudžbine proveriti njihovu rasploživost. Granice radijalnog zazora su u skladu sa standardom ISO 5753:1991.


Dodatne oznake


Kod označavanja SKF cilindričnih valjkastih ležajeva bez kaveza, najčešće se koriste sledeći sufiksi:


A – Prošireni žlebovi za uskočnike na spoljašnjem prstenu
ADA – A + DA
C3 – Unutrašnji radijalni zazor veći od normalnog
C4 – Unutrašnji radijalni zazor veći od C3
C5 – Unutrašnji radijalni zazor veći od C4
DA – Unutrašnji prsten iz dva dela koje u paru drži sigurnosni prsten
H – Samodržeći valjčići
-2LS – Poliuretanska zaptivka na obe strane ležaja
-2LSV – 2LS + V
V – Ležaj bez kaveza
VH – V + H

 

Igličasti ležajevi bez unutrašnje košuljice


Kao što iz naziva sledi, ovi igličasti ležajevi imaju relativno tanak spoljašnji prsten koji je oblikovan izvlačenjem. Ovi ležajevi se odlikuju vrlo malom visinom poprečnog preseka i velikom nosivošću. U kućišta se ugrađuju sa preklopom.


Mogu se dobiti u dve varijante: jedna je otvorena na obe strane, a druga koja je pogodna za krajeve osovina, ima jednu stranu zatvorenu (spoljašnji prsten u obliku kape). Profilisani oblik dna kape dozvoljava nošenje manjih aksijalnih sila.


Spoljašnji prsten od kaljenog čeličnog lima, i sklop iglica i kaveza SKF ležajeva bez unutrašnje košuljice, formiraju nerazdvojivu celinu. Krajevi iglica imaju modifikovani profil čime se sprečava oštećenje ramena spoljašnjeg prstena. Unutar ležaja, ima dovoljno mesta za mazivo, što omogućava duge vremenske intervale za naknadno podmazivanje.

 

Asortiman


Zatvoreni ležajevi imaju zaptivke od poliuretana, ili sintetičke gume i napunjeni su litijumskom mašću. Ovo im daje posebnu otpornost na koroziju i mogu se koristiti na temperaturama od -20 °C do +100 °C.


SKF takođe može da isporuči druge veličine igličastih ležajeva bez unutrašnje košuljice sa ili bez zaptivki. Dalje informacije mogu se dobiti po zahtevu.


Dimenzije


Dimenzije ovih ležajeva u skladu su sa ISO 3245-1974 standardom.


Tolerancije


Tolerancija prečnika Fw – unutrašnji prečnik ležaja kada su iglice u kontaktu sa spoljašnjim prstenom – je F7 kada se ležaj ugradi u kućište.


Kavezi


SKF igličasti ležajevi bez unutrašnje košuljice imaju:


- Čelični ili presovani čelični kavez, ili
- Kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima.


Ležajevi sa kavezom od poliamida mogu se normalno koristiti do +120 °C.


Dodatne oznake


Dodatne oznake koje SKF koristi za svoje igličaste ležajeve bez unutrašnje košuljice objašnjene su u daljem tekstu:


AS1 – Otvor za podmazivanje u spoljašnjem prstenu
RS – Zaptivka od poliuretana ili sintetske gume na jednoj strani ležaja
.2RS – RS zaptivke na obe strane ležaja
TN – Kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima