Ispravno održavanje ležajeva

27.05.2019.

Iako su kotrljajni ležajevi pouzdani mašinski elementi čiji se radni vek može predvideti, oni se ipak kao i drugi elementi mašina moraju proveravati s vremena na vreme. Koliko često, to prvenstveno zavisi od radnih uslova.

 

 

Saznaj više

Na šta treba paziti kad se ležaj demontira?

11.06.2019.

Zapamtite sledeće – nikada ne menjajte neoštećeni ležaj ako nije apsolutno neophodno.

Kad se ležaj demontira potrebna je ista pažnja kao kad se ugrađuje. To se odnosi i na oštećene ležajeve, koje posle demontaže treba pregledati, kako bi se otklonio uzrok oštećenja.

Saznaj više

Mehanička optimizacija mašina i opreme u metalnoj industriji

15.06.2019.

Efikasnost vašeg proizvodnog postrojenja ogleda se u kontroli i upravljanju optimizacijom mašina i opreme, gde je pored softverske tačnosti, podjednako važna i njena mehanička ispravnost.

Saznaj više

Radijalni kuglični ležajevi

18.07.2019.

Radijalni kuglični ležajevi su jednostavne konstrukcije, pouzdani u radu i lako se održavaju. Mogu da rade sa velikim brojem obrtaja, a podnose radijalna i aksijalna opterećenja.

Saznaj više

Samopodesivi i kuglični ležajevi sa kosim dodirom

16.08.2019.

Samopodesivi kuglični ležajevi mogu se prilagođavati ugaonim odstupanjima osovine u odnosu na kućište, a takođe mogu ugaonim prilagođavanjem izdržati ugibanje osovine tokom rada. Kuglični ležajevi sa kosim dodirom, imaju kotrljajne staze na unutrašnjem i spoljašnjem prstenu koje su pomerene jedna u odnosu na drugu u pravcu aksijalne ose ležaja.

Saznaj više

Kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke i jednoredno cilindrično valjkasti ležajevi

29.08.2019.

SKF kuglični ležajevi sa dodirom u četiri tačke su jednoredni kuglični ležajevi sa kosim dodirom koji mogu da nose velika aksijalna opterećenja u oba pravca.

Jednoredno cilindrično valjkasti ležajevi proizvode se u nekoliko različitih izvođenja, koja se međusobno razlikuju po unutrašnjem rasporedu i broju ramena. 

Saznaj više