Igličasti ležajevi, kao i oni sa izvučenim prstenom

16.12.2021.

Igličasti ležajevi bez unutrašnjeg prstena predstavljaju optimalno rešenje u slučajevima kada je moguća kvalitetna termička obrada i brušenje osovine.


Iglišasti ležajevi sa unutrašnjim prstenom koriste se tamo, gde nije moguća, ili gde nije ekonomična, termička obrada i brušenje osovine. Kod ovih ležajeva, moguće je unutrašnje aksijalno pomeranje.


SKF igličasti ležajevi raspoloživi su u različitim varijantama izvođenja i veličinama. Svi ležajevi imaju iglice sa modifikovanim krajevima, čime se rešava problem oštećenja ramena spoljašnjeg prstena.

 

igličast-ležaj

 

Asortiman


SKF igličasti ležajevi sa spoljašnjim prečnikom do i uključujući 19 mm, imaju rame na spoljašnjem prstenu, koje je sastavni deo prstena ili posebno oblikovano rame koje je ubačeno u spoljašnji prsten. Svi veći ležajevi na spoljašnjem prstenu imaju rame koje je sastavni deo tog prstena, kao i kružni žleb i otvor za podmazivanje. Mogu se dobiti jednoredni ili dvoredni. Kod dvorednih ležajeva serije (R)NA 69 čiji je spoljašnji presek 55 mm ili veći, dva reda iglica vožena su sa tri ramena koja su sastavni deo spoljašnjeg prstena.


Zatvoreni igličasti ležajevi imaju zaptivke od sintetičke gume i napinjeni su litijumskom mašću. Ovo im daje posebnu otpornost na koroziju i mogu se koristiti na temperaturama od - 20℃ do + 100 ℃ Unutrašnji prstenovi zatvorenih ležajeva su za 1 min širi od spoljašnjeg prstena i imaju otvor za podmazivanje.


Dimenzije


Dimenzije ležajeva tipa NA su u skladu sa ISO 15-1981. Ležajevi tipa RNA su bez unutrašnjeg prstena, ali su po svemu drugom dimenziono ekvivalentni odgovarajućim NA ležajevima. Ostali ležajevi navedeni u tablicama su u skladu sa uobičajenim industrijskim veličinama.


Igličasti ležajevi


Tolerancija


SKF igličasti ležajevi se standardno proizvode u normalnim tolerancijama koje su u skladu sa ISO 492 : 1994 standardom.


Unutrašnji zazor


SKF igličasti ležajevi standardno imaju normalni radijalni zazor. Granične vrednosti radijalnog zazora su u skladu sa ISO 5373 : 1991 standardom.


Kavezi


Zavisno od veličnine, SKF igličasti ležajevi imaju:

  • Čelične ili presovani čelični kavez ili
  • Kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima.

Ležajevi sa kavezom od poliamida mogu se normalno kristiti do + 120 ℃.


Dodatne oznake


Dodatne oznake koje SKF koristi za svoje igličaste ležajeve objašnjene su u daljem tekstu.


RS - Sintetička gumena zaptivka na jednoj strani ležaja.
.2RS RS - zaptivke na obe strane ležaja
TN - Kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima

 

Igličasti ležajevi sa izvučenim prstenom

 

Kao što iz naziva sledi, ovi igličasti ležajevi imaju relativno tanak spoljašnji prsten, koji je oblikovan izvlačenjem. Ovi ležajevi se odlikuju vrlo malom visinom poprečnog preseka i velikom nosivošću. U kućišta se ugrađuju sa preklopom.


Mogu se dobiti u dve varijante: jedna je otvorena na obe strane, a druga koja je pogodna za krajeve osovina, ima jednu stranu zatvorenu (spoljašnji prsten u obliku kape). Profilisani oblik dna kape dozvoljava nošenje manjih aksijalnih sila.


Spoljašnji prsten od kaljenog čeličnog lima, i sklop iglica i kaveza SKF ležajeva sa izvučenim prstenom, formiraju nerazdvojivu celinu. Krajevi iglica imaju modifikovani profil čime se sprečava oštećenje ramena spoljašnjeg prstena. Unutar ležaja ima dovoljno mesta za mazivo, što omogućava duge vremenske intervale za nadoknadu podmazivanja.


Asortiman


Zatvoreni ležajevi imaju zaptivke od poliuretana, ili sintetičke gume i napunjeni su litijumskom mašću. Ovo im daje posebnu otpornost na koroziju i mogu se koristiti na temperaturama od -20 ℃ do +100 ℃.


SKF takođe može da isporuči druge veličine igličastih ležajeva sa izvučenim prstenom sa ili bez zaptivki. Dalje informacije mogu se dobiti po zahtevu.

 

Tolerancije


Tolerancija prečnika Fw – unutrašnji prečnik ležaja kada su iglice u kontaktu sa spoljšnjim prstenom – je F7 kada se ležaj ugradi u kućište.


Kavezi


SKF igličasti ležajevi sa izvučenim prstenom imaju:

 

  • čelični ili presovani čelični kavez, ili 
  • kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima.

Ležajevi sa kavezom od poliamida mogu se normalno koristiti od + 120 ℃.


Dodatne oznake


Dodatne oznake koje SKF koristi za svoje igličaste ležajeve sa izvučenim prstenom objašnjene su u daljem tekstu.
AS1 - Otvor za podmazivanje u spoljašnjem prstenu
RS - Zaptivka od poliuretana ili sintetske gume na jednoj strani ležaja
.2RS RS - zaptivke na obe strane ležaja
TN - Kavez od poliamida 6,6 ojačanog staklenim vlaknima