Flender reduktori i spojnice

02.07.2020.

Kada gledate mašine i mehanizaciju, svaki element i deo je od posebne važnosti. On mora da bude od dobrog proizvođača, visokog kvaliteta, i kompatibilan sa ostatkom mehanizacije. Zato, treba da saznate šta su Flender reduktori i Flender spojnice.

Međutim, iako je Flender krajnje poznat proizvođač, sami proizvodi i ne moraju biti toliko poznati. Doduše, kupovina i prodaja reduktora obavlja se slanjem upita na adresu office@e-lager.rs ili naručivanjem na broj 066/5744-628 budući da su ovo posebni proizvodi.

Ali, nema svako predznanje o ovim proizvodima. Zato, pogledajmo šta su to tačno reduktori i spojnice.

flender reduktori spojnice

 

Flender reduktori

 

Reduktori su posebni mašinski elementi koji treba da pomognu da se poveća ili smanji sila unutar same mašine. U zavisnosti od tipa poslovanja ili mašina koje imate koriste se posebni reduktori. Prodaja je utoliko posebnija, zato što se reduktori prave posebno i po narudžbini.

U okviru same mehanizacije, pozicija reduktora je ta da on pomera sve ostale komponente unutar jedna mašine. Recimo, kada pogledate vetroturbinu, u njoj mora postojati nekakav sistem koji će energiju vetra pretvarati u električnu energiju.

U pitanju je posebna vrsta mehanizma u kome se jedan snažniji izvor energije usmerava, smanjuje i pretvara u električnu energiju. Mehanizam u samoj vetroturbini koji to omogućava da se desi jeste reduktor.

Naravno, reduktor ne radi sve to sam. Postoji čitav mehanizam u kome je reduktor jedan deo, ali ključan da bi se ova konverzija ili pretvaranje energije moglo desiti.

Međutim, pre nego što poverujete u prevlast reduktori, treba da pogledate i spojnice.

 

Flender spojnice


Spojnice služe da omoguće kretanje mehanizma u određenoj mašini. Takva definicija može izgledati kruto i šturo. Međutim, treba to razumeti i na ovakav način. Spojnice imaju široku upotrebu u neverovatnom broju različitih industrija.

Zato, pravilnije je odrediti im opštu namenu, a zatim ih kategorisati prema njihovoj primeni.

 

Flender spojnice tipovi:


Elastične spojnice - Prednost ovog tipa spojnice je u tome što je lako uklopiva sa drugim elementima, i jednostavna za sklapanje. Delovi prevučeni elastomerom omogućavaju lakše uklapanje sa mehanizmom, i apsorbuju udare i trzaje od strane motora ili mašine.

Torzionalno-rigidne spojnice - Ove čelične spojnice omogućavaju transmisiju visoke preciznosti za one mašine koje rade u teškim uslovima i ekstremnim vremenskim prilikama.

Hidrodinamične spojnice - Posebne spojnice koje omogućavaju lagano pokretanje, zaštitu od preopterećenja, umanjenje vibracije, i to sve zarad toga da bi čitava mašina radila što efektivnije.

Prugaste spojnice - Spojnice visokog kvaliteta koje omogućavaju kretanje između motora i spojnica, ili spojnica i čitavih komponenata. Dokazano rade u svakoj mašini koja ide po prugama na ovom svetu.

Visoko-fleksibilne spojnice - Spojnice odlične za asimetrične sisteme i mašine. Takođe, odlične su i za mašine na kojima se periodično vrše opravke, kao i sipanje novog ulja.

Visoko-otporni spojnice - Tip spojnica koji se koristi kao modul između motora i ostatka radne mašine da omogući prenos energije ili sile pouzdano, i bez povratnog udara koji bi omeo upotrebu mašine. Vrlo popularna u servo mašinama.

Kupovina spojnica vrši se isto kao i kada su u pitanju reduktori. Prodaja mora da uključuje vaš poziv ili obraćanje na naš mejl (office@e-lager.rs), gde možete poslati vaše specifikacije i potrebe.

Još će vam lakše biti kada saznate gde se sve koriste reduktori i spojnice.

 

Gde se koriste Flender reduktori i Flender spojnice


Kada pročitate sve ovo čini se zbunjujuća uloga koju mogu imati spojnice i reduktori. Prodaja, i jednih i drugih, brzo demantuje ovo razmišljanje. Ovo su samo neke od primena koju imaju Flenderovi proizvodi.

Primera radi, oni se koriste u medicini, rudarstvu, vozilima, brodogradnji, železnicama, pravljenju gume i plastike, kranovima i drugim mašinama, odlaganju smeća i otpadnih voda, pravljenju hrane, pića, i šećera, i još u nekim drugim posebnim okolnostima.

Upravo zato, prodaja reduktora i spojnica je izrazito uspešna u svim vidovima industrije. Ostaje samo da i vi nabavite vaše.

 

Prodaja reduktora i spojnica


Sve što ostaje jeste da naručite Flender proizvode za vašu mehanizaciju. Možete nas kontaktirati na 066/5744-628 i saznati sve o ovim proizvodima.


Stare reduktore u vašim mašinama vrlo lako i efikasno možete zameniti FLENDER reduktorima, uz mnogo bolje performanse.

U pitanju su proizvodi vrhunskog kvaliteta koji će unaprediti vaše poslovanje. Sam po sebi, Flender je oznaka kvaliteta, ne čekajte da je upoznate.